Akumulační sálavé krbytomasjira
Jedná se o stavby, které předávají svoji energii skrze dobře vodivý plášť, ať již omítaný nebo kachlový. Jsou vybaveny akumulačním tahovým systémem. Takovýto krb nebo kamna může být vybaven ocelovou nebo litinovou vložkou, která je určená pro uzavřené obestavby nebo stavěným topeništěm. U těchto staveb je důležité správné nadimenzování výkonu a velikosti pláště tak, aby nedocházelo k přetápění.