Teplovzdušné krbytomasjira

Jedná se o jednoduchou obestavbu, kdy se většinou ocelová krbová vložka obestaví buď izolačním nebo dobře vodivým materiálem. Vnitřní prostor tohoto tělesa je odvětráván proudícím vzduchem skrze ventilační mřížky (konvekce). Tyto stavby jsou finančně a stavebně méně náročné, jsou ovšem prašnější a jednotlivé vytápěné místnosti se mezi sebou konvekčními rozvody propojují. Teplovzdušné krby zpravidla nejsou akumulační – to znamená, že spálená energie se z krbu velmi rychle uvolňuje do prostoru a po skončení hoření poměrně rychle vychládá. Teplovzdušné krby nejsou vhodné pro trvale obývané objekty.

Výhody:
+ nižší pořizovací náklady
+ rychlejší nárůst teploty
+ nižší hmotnost (0,5-1 t)

Nevýhody:
- častější přikládání
- víření a přepalování prachu
- nepříznivé teplotní rozvrstvení vzduchu v místnosti
- vzájemné zvukové a pachové propojení vytápěných místností
- přetápění u nízkoenergetických objektů