Konvekční vytápěnítomasjira

Otevřený teplovzdušný systém (např. krb)

Šíření tepla probíhá konvekční cestou  – prouděním.

Teplovdušné topidlo nasává otvorem do krbové obestavby studený vzduch u podlahy a ohřátý vrací zpět do místnosti.

Výhody:

  • Teplovdušné topidlo je schopno předat dostatek výkonu velmi rychle (po zatopení)
  • Tímto systémem je možné vytápět i vzdálenější místa domu pomocí teplovdušných rozvodů
  • Pořizovací náklady na tento systém jsou nižší

Nevýhody:

  • Teplovdušné rozvody jsou díky otevřeným ventilačním mřížkám trvale přístupné prachu . Prach se usazuje uvnitř kamen i uvnitř teplovdušných rozvodů a je jen velmi obtížné jej vyčistit. Navíc toto čištění není příliš efektivní.  Teplovdušné topidlo po roztopení víří prach. Tento systém vytápění je tedy velmi nevhodný zejména pro alergiky a astmatiky.
  • Teplovdušné rozvody propojují vytápěné místnosti (přenáší se zvuky i pachy)
  • Velmi malá doba akumulace – to znamená, že pokud přestanete přikládat, topidlo velmi rychle vychládá
  • Vyšší spotřeba paliva – energie spáleného dřeva není dostatečně využita a poměrně horký kouř odchází nevyužitý komínem ven
  • Vyšší povrchová teplota topidla
  • Nerovnoměrné rozložení teploty v místnosti – teplý vzduch u stropu, studený u podlahy – nevede k tepelné pohodě