Naše firmatomasjira

Vážení zákazníci,

vítáme Vás na internetových stránkách naší firmy.

Kamnářství Tomáš Jíra je rodinná firma, která se od roku 2000 se zabývá navrhováním, dimenzováním a realizací kamen, krbů, sporáků a pecí.

Před vlastní realizací díla vždy zhotovujeme technickou dokumentaci, případně vizualizace, které jsou pak součástí smlouvy o dílo. Při návrhu kamen využíváme výpočetní program rakouského cechu kamnářů pro dimenzování spalinové cesty.

Navrhujeme tradiční otevřené krby, jednoduché konvekční či sálavé krby, kachlové sporáky i venkovní grily, ale především individuálně stavěná sálavá akumulační kamna. Našim zákazníkům můžeme společně s kamny nebo krbem dodat i zděný, nebo nerezový komín.

Za dobu existence firmy jsme vytvořili kvalitní vazby s výrobci a dodavateli krbových vložek a kamnových dvířek, sporákových kování, kachlů a podobně. Při realizacích individuálně stavěných topenišť využíváme mimo jiné systém kamnové stavebnice RoVe ze šamotových a žárobetonových tvarovek www.roveofen.com.

Tomáš Jíra je členem

Cechu Kamnářů České republiky.